Biuro Nieruchomości - Nieruchomości Konwerski
Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy: Andrzej Konwerski Nieruchomości

W celu umożliwienia przedstawienia Państwu ofert nieruchomości lub wywiązania się z zawartych umów
pośrednictwa, pobierzemy od Państwa niezbędne do tego dane osobowe. W związku z tym prosimy o
zapoznanie się z informacjami na temat podstaw prawnych tego przetwarzania, celów w jakich to robimy i
tego, jakie mają Państwo uprawnienia.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Andrzej Konwerski Nieruchomości. Mogą Państwo
kontaktować się z nami w sprawach dotyczących danych osobowych:

pocztą na adres: 61-638 Poznań, os. Pod Lipami 104/20

pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@nieruchomosci-konwerski.pl lub formularz kontaktowy na
stronie: www.nieruchomosci-konwerski.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy wyłącznie dane, które od Państwa otrzymaliśmy lub które przekażą nam Państwo w przyszłości

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, przetwarzamy wyłącznie w niezbędnym zakresie, to jest:

– w celu umożliwienia przedstawienia Państwu ofert nieruchomości, którymi mogą być Państwo
zainteresowani,

– w celu umożliwienia wywiązania się przez nas, deweloperów, których oferty Państwu przedstawimy lub
współpracujących z nami pośredników z wzajemnych zobowiązań

– wywiązania się z innych wzajemnych zobowiązań.

Czy Państwa dane osobowe będziemy komuś przekazywać? Jeśli tak, to kto będzie odbiorcą
tych danych?

Tak. W przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym Państwa dane przekażemy deweloperom,
oferującym nieruchomości, którymi – stosownie do Państwa preferencji nam przedstawionych – mogą być
Państwo zainteresowani. Prawdopodobnie przekażemy Państwa dane także współpracującym z nami firmom,
które pośredniczą miedzy nami a deweloperami.

Jeśli będą Państwo zainteresowani nabyciem lub zbyciem nieruchomości na rynku wtórnym, to Państwa dane
przekazywać będziemy też potencjalnym nabywcom nieruchomości, właścicielom takich nieruchomości lub
innym osobom, które w imieniu właścicieli będą zajmować się czynnościami związanymi z ich sprzedażą (np.
pełnomocnicy lub pośrednicy reprezentujący sprzedawcę). Dane będą przekazywane również notariuszom i
innym podmiotom uczestniczącym w realizacji transakcji.

Możliwa jest też sytuacja, że Państwa dane przekażemy również naszym pracownikom, współpracownikom
lub podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w szczególności usługi informatyczne oraz innych
wspierających prowadzenie przez nas działalności. W każdym wypadku będzie odbywać się to w celu
kompleksowej obsługi i na podstawie stosownego upoważnienia lub umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przetwarzanie danych osobowych jest możliwe i legalne, gdy jest to
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
lub przez stronę trzecią. Wyjątkiem są sytuacje, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane osobowe przetwarzamy właśnie realizując nasz prawnie uzasadniony interes, a także w
pewnym zakresie taki interes m.in. pośrednika i deweloperów. Przyjmujemy, że interesy te nie są sprzeczne z
Państwa interesami lub Państwa podstawowymi prawami lub wolnościami.

W razie zawarcia między Państwem a nami umowy, której przedmiotem będzie pośredniczenie w nabywaniu
lub sprzedaży nieruchomości, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, będzie natomiast
wykonywanie tej umowy lub podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem.

Czy mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Tak, zgodnie z przepisami, mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
gdy przetwarzamy je w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub strony trzeciej.

Zgłaszając taki sprzeciw powinni jednak Państwo uzasadnić to Państwa szczególną sytuacją. Wówczas
będziemy, zobowiązani do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba
że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec
Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każda
tego rodzaju sytuacja będzie musiała zostać szczegółowo przeanalizowana.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Tak długo jak będzie to niezbędne do realizacji celów, ze względu na które je przetwarzamy lub będziemy
przetwarzać.

Jakie mają Państwo uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

Zgodnie z przepisami i na warunkach w nich określonych mają Państwo prawo do:

żądania od nas dostępu do tych danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, przenoszenia tych danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Mają Państwo także prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na automatyzowanym
przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w
podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Informujemy jednak, że dane osobowe przetwarzane przez nas
nie będą przedmiotem takiego przetwarzania (tj. wyłącznie zautomatyzowanego).

Czy podanie nam danych osobowych jest obowiązkowe?

Nie, nie są Państwo zobowiązani podawać nam danych osobowych. Jeśli zamierzają zawrzeć Państwo z nami
umowę, której przedmiotem jest pośredniczenie w nabywaniu lub sprzedaży nieruchomości, to podanie nam
danych osobowych jest tego warunkiem.

Mogą oczywiście Państwo nie podawać nam danych osobowych.

Wtedy jednak prawdopodobnie nie będziemy w stanie przedstawić Państwu żadnych ofert nieruchomości.

Zastrzegamy możliwość zmiany swojej polityki prywatności poprzez wprowadzenie modyfikacji do
powyższego zapisu

Zostaw wiadomość
przygotujemy ofertę

Proszę o kontakt / ofertę

Mając na uwadze przepisy RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności firmy: Andrzej Konwerski Nieruchomości. Wejdź w poniższy link aby poznać szczegóły Polityki.
* pola wymagane